Chèn tiện ích bài viết liên quan (Related posts) vào giữa bài viết cho Blogspot

 Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách Chèn tiện ích bài viết liên quan (Related posts) vào giữa bài viết cho Blogspot . Mẫu mình đã tets thành công là mẫu ở hình bên dưới nhé 


Và theme blog mình test là Median - Ui . Sẽ có nhiều bạn bỡ ngỡ, chưa biết cách làm nên mình sẽ có hình minh họa bên dưới mỗi bước nha.

Bước 1: Tìm thẻ </head> và thêm đoạn code javascript này vào bên trên thẻ </head>


<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

var relatedSimply = new Array(); var relatedSimplyNum = 0; var relatedUrls = new Array(); function related_results_labels(json) { for (var i = 0; i < json.feed.entry.length; i++) { var entry = json.feed.entry[i]; relatedSimply[relatedSimplyNum] = entry.title.$t; for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) { if (entry.link[k].rel == 'alternate') {relatedUrls[relatedSimplyNum] = entry.link[k].href; relatedSimplyNum++; break;}}}} function removeRelatedDuplicates() { var tmp = new Array(0); var tmp2 = new Array(0); for(var i = 0; i < relatedUrls.length; i++) { if(!contains(tmp, relatedUrls[i])) { tmp.length += 1; tmp[tmp.length - 1] = relatedUrls[i]; tmp2.length += 1; tmp2[tmp2.length - 1] = relatedSimply[i];}} relatedSimply = tmp2; relatedUrls = tmp;} function contains(a, e) { for(var j = 0; j < a.length; j++) if (a[j]==e) return true; return false;} function printRelatedLabels() { var r = Math.floor((relatedSimply.length - 1) * Math.random()); var i = 0; document.write('<ul>'); while (i < relatedSimply.length && i < 20) { document.write('<li><a href="' + relatedUrls[r] + '">' + relatedSimply[r] + '</a></li>'); if (r < relatedSimply.length - 1) { r++; } else { r = 0;} i++;} document.write('</ul>');}

//]]>

</script>

</b:if>

 hình minh họa đâyBước 2: Tìm thẻ đóng ]]></b:skin> và copy dán đoạn css sau và thêm vào trước thẻ đóng ]]></b:skin>/* Related Post Style 1 */

.related-simplify{position:relative;padding:0;margin:15px auto;width:100%;}

.related-simplify h4{background:#3498db;padding:8px 12px;margin:0;font-size:15px;font-weight:400;color:#fff;border:1px solid #2e88c5}

.related-simplify ul{margin:0;padding:0}

.related-simplify ul li{background:#f6f6f6;position:relative;list-style:none;padding:9px;margin:auto;line-height:1.4em;border:1px solid rgba(0,0,0,0.1);border-bottom:0;transition:all .3s}

.related-simplify ul li:nth-child(odd){background:#fefefe}

.related-simplify ul li:last-child{border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,0.1)}

.related-simplify ul li:before{content:'\f138';font-family:fontawesome;position:absolute;margin:0 9px 0 4px;color:#2ecc71;overflow:hidden;transition:all .3s}

.related-simplify ul li:hover:before{content:'\f138';font-family:fontawesome;-webkit-animation:bounceright .3s alternate ease infinite;animation:bounceright .3s alternate ease infinite}

.related-simplify a{color:#0383d9;font-size:13px;margin:0 0 0 30px;}

.related-simplify a:hover{color:#0383d9;text-decoration:underline}

.related-simplify ul li:nth-child(n+4) {display:none;}

@-webkit-keyframes bounceright{from{-webkit-transform:translateX(0)}to{-webkit-transform:translateX(3px)}}

@keyframes bounceright{from{transform:translateX(0)}to{transform:translateX(3px)}}

 hình minh họa


Bước 3: Tìm thẻ <data:post.body/> và thay thế thẻ này bằng đoạn code sau :


<div expr:id='&quot;post1&quot; + data:post.id'/>

<div class='related-simplify'>

<b:if cond='data:post.labels'>

<b:loop values='data:post.labels' var='label'>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&amp;max-results=3&quot;' type='text/javascript'/>

</b:if>

</b:loop>

</b:if>

<h4>Bài viết cùng chuyên mục</h4>

<script type='text/javascript'>

removeRelatedDuplicates();

printRelatedLabels();

</script>

</div>

<div expr:id='&quot;post2&quot; + data:post.id'><p><data:post.body/></p></div>

<script type='text/javascript'>

var obj0=document.getElementById(&quot;post1<data:post.id/>&quot;);

var obj1=document.getElementById(&quot;post2<data:post.id/>&quot;);

var s=obj1.innerHTML;

var t=s.substr(0,s.length/2);

var r=t.lastIndexOf(&quot;&lt;br&gt;&quot;);

if(r&gt;0) {obj0.innerHTML=s.substr(0,r);obj1.innerHTML=s.substr(r+4);}

</script>

 Hình minh họaXong rồi đó, lưu lại và ra bài viết biết kỳ xem thử nhé.

Trên đây chỉ là hướng dẫn cơ bản, trên Google còn nhiều mẫu đẹp hơn nữa kìa. Các bạn tự tìm nhé

Chúc các bạn thành công!


Bookmark This Page

------------------------------- -------------------------------- ------------------------------ -----------------------------